begrip en inhoud

Het lichamelijke en psychische evenwicht van de mens - in de antroposofie spreekt men van het evenwicht van lichaam, ziel en geest - is voorwaarde voor gezondheid en welzijn.

Lichaam, ziel en geest vinden hun uitdrukking in ons denken, voelen en handelen.
Als de harmonische en stromende verhouding tussen denken, voelen en handelen over lange termijn uit evenwicht raakt, kan dit tot ziekte leiden. Volgens de antroposofische geneeskunde is dat de eigenlijke, diepere oorzaak van de meeste ziektes.

.

Kunstzinnige Therapie kan helpen het lichamelijke en psychische evenwicht  van de cliënt te herstellen.

Vaak gaan we vanuit het denken meteen naar het handelen, zonder met de eigen gevoelens en wensen rekening te houden. Dat heeft te maken met wat de moderne, op rationaliteit en effectiviteit beruste maatschappij van ons vraagt. Maar het kan ook heel individuele oorzaken hebben. 
Soms heeft men goede ideeen, maar kan deze niet in de daad omzetten, handelt men juist te snel en ondoordacht, of zit men dusdanig in een vast patroon, dat men zichzelf beperkt.

Pas als zich serieuze en langdurige eenzijdigheden ontwikkelt hebben, kan dit tot psychische en/of  lichamelijke ziektes leiden. Meestal is het moeilijk, de over een lange tijd geconditioneerde eenzijdigheden zelf te herkennen.
Ook als er nog geen ziekte is, maar de eenzijdigheden tot negatieve gevolgen voor onszelf of onze medemensen leiden, is kunstzinnige therapie een mogelijkheid om te helpen de innerlijke harmonie weer te herstellen.