biografisch georiënteerde gesprekstherapie

Biografisch georiënteerde gesprekstherapie is een op de toekomst gerichte methode. We bespreken uw biografie met het doel levensthemas te herkennen (gaven, potenties) en handelingsstrategieën te ontwikkelen. 

          Wat zijn mijn gaven, mijn potentialen?
          Hoe breng ik deze tot ontplooiing?
          Wat zijn mijn levensthemas, mijn motieven, mijn levensopdrachten?
          Hoe kom ik daarmee verder?

Door vragen te stellen, kan men de rode draad in zijn leven vinden,  de "zin van het eigen leven" en de mogelijkheid om zijn innerlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen. Dit is vooral een proces van bewustwording van zichzelf. Tegelijkertijd groeit ook het begrip voor de ander. Bewustwording is de voorwaarde om innerlijk vrij te kunnen kiezen en te kunnen handelen.
Werken aan uw biografie doen we systematisch in zeven-jaarsperiodes, want elke periode heeft zijn eigen doelen in de ontwikkeling van de mens. Begeleidend kunt u schilderend, boetserend of tekenend de gevoelens of stemmingen van elke periode in uw leven tot uitdrukking brengen. Uiteraard kunt u ook zonder begeleidende kunstzinnige methodes, alleen met gesprekken, werken aan uw biografie.